Arhiva categoriei: Uncategorized

Acte de Starea civil romaneste/Acte d’etat civil roumains

În urma numeroaselor solicitări, ni se pare necesar să precizăm următoarele informații:

Competența reprezentanțelor malgașe în străinătate este limitată la documentele eliberate în Madagascar sau de către o autoritate malgașă,

În cazul documentelor eliberate în România sau de către o autoritate română, situația este aceeași.

Pentru a utiliza actele de stare civilă românească în Madagascar :

Madagascarul nu avand promulgat Convenția de la Haga din 1961, apostila nu este recunoscută în Madagascar.

Documentele trebuie mai întâi certificate ca copie legalizată de către autoritatea emitentă sau notar, apoi supralegalizate de catre Ambasada României în Africa de Sud, competentă pentru Madagascar. Traducerea trebuie legalizata si certificata in acelasi mod, la Ambasada Romaniei in Africa de Sud.

Anumite certificări sunt de competența exclusivă a secției consulare a Ambasadei României în Africa de Sud (Tel. +27 124 6000 61, email: pretoria@mae.ro), unele sunt delegate Consulatului Onorific al României la Antananarivo ( Tel. +261 202 25 12 12, email: diplomatie.ro@gmail.com).

––––––––––––––––––––––––––––-

À la suite de nombreuses demandes, il nous parait nécessaire de préciser les informations suivantes :

La compétence des représentations malgaches à l’étranger est limitée aux documents délivrés à Madagascar ou par une autorité malgache,

Dans le cas de documents délivrés en Roumanie ou par une autorité roumaine, la situation est la même.

Afin d’utiliser des acte d’état civil roumains à Madagascar, et comme Madagascar n’a pas promulgué la Convention de La Haye de 1961, l’apostille n’est pas reconnue à Madagascar.

Les documents doivent d’abord être certifiés conformes en tant que copie certifiée conforme par l’autorité émettrice ou le notaire, puis certifiés conformes à l’Ambassade de Roumanie en Afrique du Sud, compétente pour Madagascar. La traduction doit être légalisée et certifiée de la même manière, à l’Ambassade de Roumanie en Afrique du Sud.

Certaines certifications sont de la compétence exclusive de la section consulaire de l’Ambassade de Roumanie en Afrique du Sud (Tél. + 27 124 6000 61, email : pretoria@mae.ro), certaines sont déléguées au Consulat Honoraire de Roumanie à Antananarivo (Tél. + 261 202 25 12 12, email : diplomatie.ro@gmail.com).