Solicitarea vizei transformabile

Documentele necesare eliberării vizei transformabile sunt următoarele:

  1. Paşaport (valabil minimum 6 luni de la data părăsirii Republicii Madagascar)
  2. Formular completat şi semnat de către solicitant
  3. Două fotografii identice şi recente, având formatul 4,5cm x 3,5cm (nu se acceptă copii color sau fotografii scanate)
  4. Copie după biletul de călătorie
  5. Extras cazier judiciar nu mai vechi de 6 luni, traducere legalizată în franceză sau engleză (Misiunea consulară păstrează doar o copie a documentului original)
  6. Copie după fişa de vaccinare împotriva febrei galbene – doar pentru persoanele care călătoresc într-o zonă infestată cu 6 zile înainte de a ajunge în Madagascar
  7. Scrisoare de intenţie motivând decizia dvs. de a locui pentru o perioadă mai lungă de 90 zile în Madagascar
  8. Taxa consulară în valoare de 45 €.

În cazul muncitorilor expatriaţi este necesară şi prezentarea unui contract de muncă / unei scrisori sau note verbale cu antetul companiei angajatoare care confirmă statutul de expat / orice document care atestă ocupaţia odată ajuns în Madagascar (Misiunea consulară păstrează doar o copie a documentului original) si contractul de muncă aprobat în mod corespunzător de Ministerul Serviciilor Publice, Muncii și Drepturilor Sociale din Republica Madagascar.

În cazul regrupării familiale, este necesară prezentarea certificatului de căsătorie, respectiv al certificatului de naştere (pentru copii) precum şi o copie a vizei şi/sau a cărţii de rezidenţă partenerului deja stabilit în Madagascar.

În cazul voluntarilor, este necesară prezentarea unei convenţii / unui acord între organizaţia pe care o reprezintă şi autorităţile malgaşe precum şi un document atestând apartenenţa solicitanţilor la această organizaţie.

În cazul misionarilor religioşi, este necesară prezentarea unui document atestând apartenenca la asociaţia de tip religios, certificatul de existenţă al acestei asociaţii,  precum şi o scrisoare de invitaţie din partea unei congregaţii stabilite în Madagascar confirmând aranjamentul locativ pe durata şederii.

În cazul studenţilor, este necesară prezentarea certificatului de înscriere la forma actuală de învăţământ, o convenţie de stagiu semnată de cele două unităţi de învăţământ, un atestat de bursă precum şi un document atestând aranjamentul locativ pe durata şederii.

În cazul cercetătorilor, este necesară prezentarea unui acord de colaborare între cele două unităţi de învăţământ sau a unei autorizaţii de cercetare eliberată de Ministerul Învăţământului şi Cercetării (pentru cercetări independente).

În cazul investitorilor, este necesară prezentarea unei copii a statutului societăţii pe care o reprezintă (vizată de Ministerul Funcţiei Publice), a unei copii a procesului-verbal de numire a directorului administrativ (vizată de Ministerul Funcţiei Publice) precum şi un atestat al depunerii dosarului societăţii la Economic Development Board of Madagascar. Pentru mai multe informaţii legate de EDBM, consultaţi site-ul oficial aici.

Viza transformabilă, numită şi viză de imigrare, are o valabilitate de 30 zile şi poate fi eliberată în 1-3 zile lucrătoare. Odată ajuns în Madagascar, posesorul acestei vize trebuie să întreprindă demersurile necesare pentru a prelungi perioada de şedere pe teritoriul malgaş la Serviciul de Imigrare al Poliţiei Naţionale, direct subordonat Ministerului de Afaceri Interne. Mai multe informaţii despre procesul de obţinere a cărţii de rezidenţă sunt disponibile aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *