Arhiva etichetelor: viza transformabila

Aviz public

cropped-new-mada-coat-of-arms.pngIncepând cu data de 01.03.2017, valorile taxelor încasate în vederea eliberării vizei de intrare pe teritoriul Republicii Madagascar au suferit câteva modificări:

Tipul vizei

Taxa

Viza 30 zile, single entry 40 €
Viza 60 zile, single entry 40 €
Viza 90 zile, single entry 40 €
Viza 30 zile, multiple entry 45 €
Viza 60 zile, multiple entry 45 €
Viza 90 zile, multiple entry 45 €
Viza transformabilă 45 €

Solicitarea vizei transformabile

Documentele necesare eliberării vizei transformabile sunt următoarele:

 1. Paşaport (valabil minimum 6 luni de la data părăsirii Republicii Madagascar)
 2. Formular completat şi semnat de către solicitant
 3. Două fotografii identice şi recente, având formatul 4,5cm x 3,5cm (nu se acceptă copii color sau fotografii scanate)
 4. Copie după biletul de călătorie
 5. Extras cazier judiciar nu mai vechi de 6 luni, traducere legalizată în franceză sau engleză (Misiunea consulară păstrează doar o copie a documentului original)
 6. Copie după fişa de vaccinare împotriva febrei galbene – doar pentru persoanele care călătoresc într-o zonă infestată cu 6 zile înainte de a ajunge în Madagascar
 7. Scrisoare de intenţie motivând decizia dvs. de a locui pentru o perioadă mai lungă de 90 zile în Madagascar
 8. Taxa consulară în valoare de 45 €.

În cazul muncitorilor expatriaţi este necesară şi prezentarea unui contract de muncă / unei scrisori sau note verbale cu antetul companiei angajatoare care confirmă statutul de expat / orice document care atestă ocupaţia odată ajuns în Madagascar (Misiunea consulară păstrează doar o copie a documentului original) si contractul de muncă aprobat în mod corespunzător de Ministerul Serviciilor Publice, Muncii și Drepturilor Sociale din Republica Madagascar.

În cazul regrupării familiale, este necesară prezentarea certificatului de căsătorie, respectiv al certificatului de naştere (pentru copii) precum şi o copie a vizei şi/sau a cărţii de rezidenţă partenerului deja stabilit în Madagascar.

În cazul voluntarilor, este necesară prezentarea unei convenţii / unui acord între organizaţia pe care o reprezintă şi autorităţile malgaşe precum şi un document atestând apartenenţa solicitanţilor la această organizaţie.

În cazul misionarilor religioşi, este necesară prezentarea unui document atestând apartenenca la asociaţia de tip religios, certificatul de existenţă al acestei asociaţii,  precum şi o scrisoare de invitaţie din partea unei congregaţii stabilite în Madagascar confirmând aranjamentul locativ pe durata şederii.

În cazul studenţilor, este necesară prezentarea certificatului de înscriere la forma actuală de învăţământ, o convenţie de stagiu semnată de cele două unităţi de învăţământ, un atestat de bursă precum şi un document atestând aranjamentul locativ pe durata şederii.

În cazul cercetătorilor, este necesară prezentarea unui acord de colaborare între cele două unităţi de învăţământ sau a unei autorizaţii de cercetare eliberată de Ministerul Învăţământului şi Cercetării (pentru cercetări independente).

În cazul investitorilor, este necesară prezentarea unei copii a statutului societăţii pe care o reprezintă (vizată de Ministerul Funcţiei Publice), a unei copii a procesului-verbal de numire a directorului administrativ (vizată de Ministerul Funcţiei Publice) precum şi un atestat al depunerii dosarului societăţii la Economic Development Board of Madagascar. Pentru mai multe informaţii legate de EDBM, consultaţi site-ul oficial aici.

Viza transformabilă, numită şi viză de imigrare, are o valabilitate de 30 zile şi poate fi eliberată în 1-3 zile lucrătoare. Odată ajuns în Madagascar, posesorul acestei vize trebuie să întreprindă demersurile necesare pentru a prelungi perioada de şedere pe teritoriul malgaş la Serviciul de Imigrare al Poliţiei Naţionale, direct subordonat Ministerului de Afaceri Interne. Mai multe informaţii despre procesul de obţinere a cărţii de rezidenţă sunt disponibile aici.

Obtinerea cartii de rezidenta

Pot solicita cartea de rezidenţă doar cetăţenii români care au obţinut în prealabil viza transformabilă de la una din misiunile diplomatice sau consulare ale Republicii Madagascar. Viza transformabilă în lung sejur NU poate fi eliberată pe aeroport. Aceasta are o durată iniţială de 30 de zile, timp în care trebuie demarate demersurile necesare pentru prelungirea valabilităţii dreptului de şedere. Mai multe informaţii despre obţinerea vizei transformabile.

În cazul în care doreşte obţinerea cărţii de rezident, solicitantul trebuie să se prezinte la Serviciul de Imigrări al Poliţiei Naţionale, subordonat Ministerului de Afaceri Interne, cu următoarele documente

 • Formularul de solicitare al cărţii de rezidenţă
 • Dovada plăţii taxei aferente
 • Copie a vizei transformabile
 • Copie a primei pagini a paşaportului

Serviciul de imigrări poate solicita documente suplimentare cum ar fi extrasul de cazier în traducere legalizată în limba franceză sau engleză, un contract de muncă sau un contract de închiriere sau orice alt document care confirmă aranjamentul locativ în timpul şederii în Madagascar. După depunerea dosarului de solicitare, Serviciul de imigrări eliberează solicitantului o recipisă care îi permite acestuia să rămână în Madagascar pentru încă 90 de zile, timp în care aşteaptă aprobarea Ministerului de Interne pentru acordarea cărţii de rezidenţă.

În cazul în care doreşte reînnoirea cărţii de rezident, solicitantul trebuie să se prezinte cu următoarele documente:

 • Formularul de solicitare a noii cărţi de rezidenţă
 • Dovada plăţii taxei aferente
 • Copie a vizei transformabile
 • Copie a primei pagini a paşaportului
 • Copie a cărţii de rezidenţă actuale

Taxe carte de rezidenţă

Durata Cost
3 luni – 6 luni 91,47 
6 luni – 1 an 228,67 
1 an – 2 ani 381,12 
2 ani – 3 ani 533,57 
3 ani – 5 ani 609,80 
5 ani – 10 ani 838,47 
definitiv 228,67 

Costurile sunt supuse variaţiilor astfel încât este indicat ca solicitantul să consulte direct Serviciul de Imigrare din cadrul Poliţiei Naţionale Malgaşe pentru o listă actualizată.